a571467369 1150234231843469 5176023989314650112 o30 września br. w budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce prezentacja tomiku wierszy autorstwa Pani Stanisławy Wiśniewskiej pt. „Cieszmy się życiem”. Książka ta jest efektem przeżyć i zdarzeń, w których uczestniczyła osobiście autorka. Jak sama pisze „Wiem na pewno, że w moich wierszach nie ma nic sztucznego. Ja to wszystko przeżyłam, ja to wszystko widziałam. Wiele faktów i zdarzeń było i jest moim udziałem”.


W tomiku znajdziemy aż 44 wiersze. Poezja Pani Stanisławy Wiśniewskiej jest łatwa w odbiorze dla przeciętnego czytelnika. Jest to rodzaj poezji przeznaczonej dla każdego człowieka, który ceni sobie piękno prostoty, subiektywną ocenę rzeczywistości, przeżycia i szczere intencje autora. Pani Stanisława w swych wierszach stara się być nauczycielką, która zwraca uwagę na ważne rzeczy i sprawy, które nas otaczają.


Na to właśnie oraz na wielką artystyczną wartość książki zwrócili uwagę Sekretarz Nasielska Pan Marek Maluchnik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Pan Dariusz Kordowski, którzy podczas prezentacji tomiku wręczyli Pani Stanisławie bukiet kwiatów, gratulując talentu i życząc dalszych sukcesów.
Na wydarzeniu obecni byli także Starosta Powiatu Nowodworskiego Pan Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Pan Paweł Calak, którzy także pogratulowali Pani Stanisławie talentu.


Pani Stanisława Wiśniewska jest mieszkanką Nasielska, ma 83 lata, pracowała jako nauczycielka języka polskiego, od sześciu lat należy do Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pisze, recytuje, tańczy. Ciepło, energia i charyzma Pani Stanisławy sprawiła, że mnóstwo osób obecnych na Inauguracji NUTW 2019 poprosiło autorkę o podpisanie książki i dedykację.

Autorka wierszy ze swojej strony podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania książki. Szczególnie wskazała tu na Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, który sfinansował wydanie tomiku.

Tomik poezji dostępny jest w Urzędzie Miejskim (pok. 107, I piętro). Wszystkich Państwa, którzy chcieliby zapoznać się z twórczością autorki serdecznie zapraszamy do nabycia.