IMG 6572Dzień Pracownika Socjalnego to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej.


Ten dzień jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dzień ten był okazją do krótkiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu osób najbardziej potrzebujących, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy nie należało lepiej..., wnikliwiej... Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski, Sekretarz Nasielska - Marek Maluchnik, Skarbnik Nasielska - Rafał Adamski, Ksiądz Mariusz Majczak, Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Nasielsku oraz przedstawiciele współpracujących z MOPS jednostek.
Podczas spotkania Dyrektor MOPS - Pani Monika Nojbert dziękowała pracownikom za ich trudną i często niedocenianą pracę. Także goście skierowali do Pani Dyrektor i pracowników wiele ciepłych słów i wyrazów uznania za ich trud, serce i zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.


Tego dnia za długoletnią służbę bliźniemu wyróżnionych zostało pięciu pracowników MOPS. Ponadto Pani Monika Nojbert - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza, w podziękowaniu za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.