W dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Nasielsku przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nasielsk a Gminą Nowa Uszyca w Ukrainie. Wczoraj 23 stycznia br. Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski podpisał umowę o współpracy partnerskiej z ukraińską gminą Nowa Uszyca reprezentowaną przez Burmistrza Pana Anatolija Olijnyka.

Spotkanie, w tym podpisanie umowy, było kontynuacją przesłanej w listopadzie 2022 roku ukraińskiej propozycji nawiązania partnerstwa pomiędzy naszymi gminami. Omówiono zakresy możliwej współpracy oraz zaprezentowano charakterystykę obu gmin. Umowa partnerska ma na celu umożliwić podjęcie wspólnych przedsięwzięć m.in. w obszarze edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowanych przez społeczności obu gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia warunków do wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk turystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wymiany grup, w szczególności młodzieży. Po podpisaniu umowy burmistrzowie wymienili się flagami i materiałami promocyjnymi.

Nasi partnerzy we wtorek, 24 stycznia zwiedzili gminę Nasielsk. Wizytowali m.in.: Dom Edukacji i Historii, gdzie dr Stanisław Tyc po krótce opowiedział historię Nasielska, remontowany skwer, stadion w Nasielsku oraz tereny rekreacyjne nad Wkrą. Ważnym miejscem na mapie gminy, który chcieli odwiedzić nasi ukraińscy przyjaciele był pomnik w Borkowie upamiętniający Bohaterów 1920 roku.
Delegacja gminy ukraińskiej, w składzie Burmistrz Nowej Uszycy – Pan Anatolij Olijnyk, Zastępca Burmistrza – Pan Petro Mazur oraz Kierownik Wydziału Kultury – Pan Wadim Sidlecki przybyła do Nasielska prosto z Brna w Czechach, gdzie spotkali się z ich gminą partnerską z Niemiec (Hersbruck).

Gmina Nowa Uszyca jest pierwszą zagraniczną gminą, z którą nawiązaliśmy współpracę partnerską.