Pod Biało-Czerwoną11 listopada 2022 r. w Nasielsku miało miejsce uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt.


Gmina Nasielsk wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą.

Celem projektu „Pod Biało-Czerwoną” jest m.in. upamiętnienie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz budowa wspólnoty i wzmocnienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy Nasielsk maszt stanął na terenie przy zabytkowej Baszcie w centrum miasta. Uroczystego podniesienia flagi państwowej w dniu upamiętnienia powrotu Polski na mapy świata po 123 latach zaborów dokonali harcerze z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błękitna Armia” im. gen. Józefa Hallera.

Dziękujemy mieszkańcom za poparcie inwestycji projektu „Pod Biało-Czerwoną”, a także wszystkim obecnym.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu “Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

#PodBiałoCzerwoną #Niepodległa Polska #11Listopada