IMG 2765W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie pomieszczeń Klubu Senior+ przy ul. Warszawskiej 52 w Nasielsku. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków na realizację Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja w 2017 roku. Uroczystość prowadziła Monika Nojbert – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Chcę, aby Seniorom w naszej gminie żyło się lepiej – mówiła. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Halina Stachura-Olejniczak - Radca Wojewody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Ks. kan. Tadeusz Pepłoński - Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Jerzy Lubieniecki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Antoni Kalinowski - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Mirosław Świderski i Dariusz Kordowski - członkowie tejże komisji. Nie zabrakło także  przedstawicieli Seniorów. Od wielu lat w strukturach MOPS funkcjonował Dom Dziennego Pobytu, w którym spotykali się Seniorzy z terenu gminy Nasielsk, jednak wygląd pomieszczeń, a przede wszystkim ich stan techniczny, pozostawiał wiele do życzenia. Obecnie osoby 60+ będą miały możliwość wspólnego spędzania czasu, zabawy, nauki, a także gimnastyki w pięknych, przytulnie urządzonych pomieszczeniach. Obecni na otwarciu Seniorzy z radością wypróbowali sprzęt rehabilitacyjny i zapewnili, że takie miejsce jest w naszej gminie bardzo potrzebne. Pani Dyrektor Monika Nojbert zachęca osoby w wieku 60+ z terenu gminy Nasielsk do udziału w zajęciach Klubu Senior+.

 

 

                                                                                                                                                             

IMG_2614.JPG IMG_2615.JPG IMG_2617.JPG

IMG_2620.JPG IMG_2621.JPG IMG_2623.JPG

IMG_2626.JPG IMG_2632.JPG IMG_2638.JPG

IMG_2639.JPG IMG_2646.JPG IMG_2653.JPG

IMG_2663.JPG IMG_2665.JPG IMG_2672.JPG

IMG_2678.JPG IMG_2691.JPG IMG_2694.JPG

IMG_2695.JPG IMG_2702.JPG IMG_2712.JPG

IMG_2719.JPG IMG_2728.JPG IMG_2731.JPG

IMG_2738.JPG IMG_2739.JPG IMG_2742.JPG

IMG_2750.JPG IMG_2760.JPG IMG_2763.JPG

IMG_2765.JPG IMG_2768.JPG IMG_2774.JPG

IMG_2778.JPG IMG_2784.JPG IMG_2801.JPG

IMG_2803.JPG IMG_2827.JPG IMG_2833.JPG

IMG_2840.JPG IMG_2844.JPG IMG_2855.JPG

IMG_2857.JPG IMG_2861.JPG IMG_2862.JPG

IMG_2863.JPG