IMG 599110 listopada 2019 roku w sadzie Księdza Proboszcza odbyło się przygotowane przez naszych Harcerzy z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błękitna Armia” ogromne ognisko pod patronatem Burmistrza Nasielska. Na początku Harcerze zademonstrowali przygotowany przez nich na tę okoliczność pokaz, po którym wszyscy zebrani udali się w stronę ogniska.


Całości wydarzenia przewodniczył Drużynowy - Pan Daniel Królak. Poprosił On o zabranie głosu Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego. Burmistrz wyraził słowa uznania dla całej Drużyny. Podziękował wszystkim przybyłym tak licznie mieszkańcom za udział w obchodach Święta Niepodległości. W swoim przemówieniu wspomniał o tym, że radość z odzyskanej Niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni... Ale ten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Uczucia patriotyczne powinny być w nas zawsze żywe. Następnie Burmistrz Nasielska wręczył wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Jerzym Lubienieckim podziękowanie dla całej Drużyny Harcerskiej za ich działalność, za postawę godną naśladowania oraz za uprzątnięcie na nasielskim cmentarzu grobów, o których inni ludzie zapomnieli. Wyraził swoje uznanie dla wszystkich członków Drużyny wręczając także 81 odblaskowych, błękitnych upominków dla wszystkich Harcerzy.
Następnie głos zabrał Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku – ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, który również podziękował Harcerzom za ich działalność i wspaniałą postawę. Nawoływał wszystkich, by dbali o wolność i o swój kraj oraz byli z niego dumni.


Na uroczystości obecny był Hufcowy Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR phm. Paweł Żebrowski HR odczytał swój rozkaz, w którym nadał stopień Harcerza Orlego naszemu drużynowemu Danielowi Królakowi. Został także odczytany rozkaz Komendanta Chorągwi Hm. Przemysława Zyry, w którym Komendant nadał stopień instruktorski w randze Przewodnika Panu Danielowi Królakowi. Serdecznie gratulujemy Panu Danielowi sukcesów i życzymy kolejnych wspaniałych inicjatyw oraz osiągnięć.

Ognisku towarzyszył dźwięk gitar oraz pieśni patriotyczne. Wszyscy przybyli otrzymali śpiewniczki, by móc wspólnie z Harcerzami śpiewać i piec przy ognisku kiełbaski ufundowane przez Burmistrza - Pana Bogdana Ruszkowskiego. Całość wydarzenia przebiegła we wzniosłej, aczkolwiek przyjaznej i miłej atmosferze.


Harcerze czuwali do wschodu słońca, aby ognisko niepodległości powitało dzień, w którym nasz kraj odzyskał suwerenność.