IMG 2963W sobotę, 15 sierpnia o godz. 14:30 na Skwerze im. Bohaterów wojny 1920 roku w Nasielsku, miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej wydarzenia z sierpnia 1920 roku. Tablica została zakupiona przez władze gminy Nasielsk w związku z wyjątkową, 100. Rocznicą obchodów Bitwy o Nasielsk i Bitwy nad Wkrą.

 

Uroczystość poprowadził Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik witając na wstępie przybyłych na wydarzenie gości oraz dziękując Harcerzom z 1. Nasielskiej Drużyny „Błękitna Armia” im. gen. Józefa Hallera za wartę.

W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski, który wyraził wielką dumę z bycia Polakiem oraz bohaterstwa żołnierzy z 1920 roku. Wyraził również nadzieję, że zamieszczona na skwerze tablica będzie przypominała mieszkańcom naszej gminy nie tylko w dni uroczyste, ale także na co dzień o bohaterskich czynach naszych rodaków.

Burmistrz Nasielska szczególnie przywitał Pana prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego – autora książki „Nasielsk 1920” oraz Pana Waldemara Michalskiego – prokurenta Wydawnictwa „Bellona”. Pan profesor Lech Wyszczelski zabrał głos, powiedział o najważniejszych wydarzeniach związanych z 1920 rokiem, wyraził uznanie dla pomysłodawców postawienia tablicy pamiątkowej,  po czym dokonał odsłonięcia nasielskiej tablicy.

Modlitwę w intencji poległych odmówił Proboszcz Parafii – Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, po czym poświęcił tablicę upamiętniającą wydarzenia z 1920 roku oraz tablicę przekazaną przez Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudę dla Sołectwa Słustowo. Tablicę na ręce Pana Sołtysa przekazał Burmistrz Nasielska.

Po uroczystości wszyscy zebrani udali się na salę Nasielskiego Ośrodka Kultury gdzie miało miejsce spotkanie autorskie z Panem profesorem i prezentacja książki.

Uroczystość obecnością uświetnili: Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku – Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pani Anna Brzezińska, Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego – Pani Monika Nojbert, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Jerzy Lubieniecki, Radni Rady Miejskiej w Nasielsku, Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Kordulewski, Sołtys Sołectwa Słustowo – Pan Zbigniew Bucholc, Laureatka Nagrody „Lew Nasielska” – Pani Halina Kamińska.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

                                                                                              

IMG_2847.JPG IMG_2854.JPG IMG_2861.JPG

IMG_2883.JPG IMG_2904.JPG IMG_2907.JPG

IMG_2915.JPG IMG_2916.JPG IMG_2919.JPG

IMG_2920.JPG IMG_2924.JPG IMG_2928.JPG

IMG_2931.JPG IMG_2940.JPG IMG_2942.JPG

IMG_2951.JPG IMG_2953.JPG IMG_2957.JPG

IMG_2959.JPG IMG_2962.JPG IMG_2963.JPG

IMG_2971.JPG IMG_2978.JPG IMG_2980.JPG

IMG_2984.JPG IMG_2989.JPG IMG_2994.JPG

IMG_2995.JPG IMG_3000.JPG IMG_3002.JPG

IMG_3007.JPG