IMG 3664W niedzielę, 16 sierpnia br. z okazji 💯rocznicy Bitwy nad Wkrą przy kościele pw. Św. Doroty w Cieksynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej bohaterów z 22. i 201. pułku piechoty, poległych w sierpniu 1920 r. na terenie Cieksyna. Inicjatorami wydarzenia byli Radny Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Janusz Gers oraz Nasielski Rajd Motocyklowy.


Jak podaje Pan Artur Nojbert - inspiracją do uhonorowania bohaterów sprzed 100 lat był list, wysłany przez ówczesnego proboszcza tamtejszej parafii ks. Adama Murawskiego do redakcji Życia Warszawy. Treść listu zawierającego m.in. informacje dot. ceremonii pogrzebowej poległych żołnierzy po raz pierwszy zaprezentowana została w zeszłym roku na stronie Dawny Nasielsk.


Uroczystość poprowadziła Pani Monika Nojbert - Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego. Rozpoczęto od Mszy Św., którą celebrował Proboszcz Parafii Św. Rocha w Cieksynie - Ks. Ryszard Kolczyński. Odsłonięcia tablicy, wykonanej przez zakład kamieniarski Pana Wiesława Bożyma, wspólnie z ks. proboszczem dokonał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.
Po poświęceniu tablicy kwiaty i znicze złożyli samorządowcy oraz delegacja motocyklistów.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnej władzy, działających na terenie Sołectwa Cieksyn stowarzyszeń oraz kilkudziesięciu motocyklistów i mieszkańcy gminy Nasielsk.