IMG 8573W środę 12 lipca br. tuż po godzinie 8.00 grupa 15 nasielskich motocyklistów wyruszyła z parkingu Urzędu Miejskiego w Nasielsku na Litwę w ramach III Nasielskiego Rajdu Motocyklowego Pamięci kpt. Czesława Grombczewskiego „Jurand”. Nasielszczanie udali się w tę drogę, aby uczestniczyć w odbywających się corocznie 13 lipca obchodach rocznicy operacji „Ostra Brama” w Krawczunach, w trakcie której poległ kpt. Czesław Grombczewski ps.„Jurand”.

Wspomniany kapitan Czesław Grombczewski ps. „Jurand” urodził się 9 lipca 1911 roku. Niedługo po odzyskaniu niepodległości jego rodzina sprowadziła się do Nasielska, gdzie osiadła na stałe. Sam Czesław Grąbczewski po ukończeniu gimnazjum, a następnie po uzyskaniu w 1930 r. świadectwa dojrzałości rozpoczął swoją karierę wojskową. Wykształcony oficer jeszcze przed II wojną światową związał się z Wilnem. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w Grupie Operacyjnej gen. Franciszka Kleeberga oraz w zgrupowaniu Korpusu Ochrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlik-Rückemana. Kiedy zakończyły się działania wojenne nie spoczął, ale szybko włączył się w wir konspiracji. Swoją ziemską służbę zakończył walcząc na czele I Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Do dziś nie jest znane konkretne miejsce spoczywania jego szczątków. Więcej o tej jakże ciekawej postaci nasielszczanina można było przeczytać w numerach 14 i 15 z 2014 roku naszego czasopisma „Życie Nasielska” we wspomnieniach autorstwa – Pana Jerzego Lewandowskiego, członka rodziny poległego kpt. Czesława Grombczewskiego. Te archiwalne wydania są dostępne na stronie Nasielskiego Ośrodka Kultury: http://noknasielsk.pl/zycie-nasielska/archiwum/2012/ 


Delegacja nasielskich motocyklistów będzie reprezentowała całą społeczność Gminy Nasielsk podczas tegorocznych obchodów. Zabrali oni ze sobą wiązanki kwiatów od mieszkańców naszej Gminy, które złożą przed pomnikiem w Krawczunach oraz na symbolicznym nagrobku „Juranda”, który znajduje się na cmentarzu na Rossie w Wilnie w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej położonej przed mauzoleum Piłsudskich (znany wszystkim grób Matki Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z urną zawierającą serce Marszałka). Motocyklistów pożegnał osobiście Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski dziękując im za podjętą inicjatywę w celu uczczenia pamięci kpt. Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand” oraz życząc spokojnej drogi i szczęśliwego powrotu. Jednocześnie Burmistrz Nasielska przekazał Panu Arturowi Nojbertowi do odczytania podczas uroczystości w Krawczunach list skierowany na ręce Pana Waldemara Tomaszewskiego – Prezesa Wileńskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie o następującej treści:

 

Nasielsk, dn. 12.07.2017 r.

Szanowny Pan Waldemar Tomaszewski

Prezes Wileńskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie


„A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie” – tymi słowami wielkiego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego pragnę rozpocząć swój krótki list skierowany ze szczególnej okazji. Bo taką właśnie są kolejne obchody rocznicy operacji „Ostra Brama” w Krawczunach. Tym bardziej, że losy tego miejsca są jak najściślej związane z Gminą Nasielsk poprzez osobę kapitana Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand”. 
Kapitan Czesław Grombczewski ps. „Jurand” to syn Nasielskiej Ziemi, który swoje dorosłe życie na stałe splótł z Wilnem oraz z wojskiem i walką. Ukształtowany i wykształcony przedwojenny oficer Wojska Polskiego, organizator konspiracji Armii Krajowej w Wilnie, doświadczony pobytem w okupacyjnym więzieniu. Przyszło mu żyć, działać i walczyć w trudnej rzeczywistości, na trudnym terenie, bo na styku dwóch zbrodniczych totalitaryzmów: hitlerowskiego faszyzmu i bolszewickiego komunizmu. Śmierć osaczyła Go kilka dni po 33 urodzinach, w dniu 13 lipca 1944 roku pod Krawczunami podczas operacji „Ostra Brama”; stojąc na czele I Brygady Wileńskiej Armii Krajowej zginął z rąk uciekających z Wilna hitlerowców w czasie, gdy ze wschodu wkraczali już sowieci. 
Nasielska Ziemia w tym roku w sposób wyjątkowy włącza się w obchody rocznicy operacji „Ostra Brama” w Krawczunach poprzez udział grupy motocyklistów. Dzięki nim my wszyscy, władze samorządowe oraz cała społeczność lokalna Gminy Nasielsk, symbolicznie pochylamy głowy i składamy hołd tym, którzy w lipcu 1944 roku złożyli najcenniejszą ofiarę – ofiarę własnego życia. Pamięci i modlitwom polecamy szczególnie naszego krajana, śp. kapitana Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand” wierząc, iż – za przywołanymi przez mnie na wstępie słowami Jana Kochanowskiego – ma on swoje miejsce w niebie przygotowane przez Dobrego Boga.
Jednocześnie pragnę złożyć na Pana ręce i za Pana pośrednictwem serdeczne podziękowania i głębokiego szacunku dla całej społeczności polskiej na Litwie za stałą opiekę nad tak licznymi miejscami pamięci i śladami polskości na Litwie. Wasze codzienne starania w pełni odzwierciedlają prawdę, iż nie da się patrzeć w przyszłość nie pamiętając o przeszłości. 
Na koniec serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystych obchodów w Krawczunach oraz zapewniam o naszej duchowej łączności.

Z wyrazami poważania,

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski