IMG 561419 maja br. w sobotę obchodziliśmy w naszej Gminie Narodowy Dzień Strażaka. Uroczystości odbyły się na gminnym placu przy strażnicy OSP Krzyczki. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem oddziałów strażackich jednostek OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, OSP Psucin, OSP Nuna, OSP Jackowo, OSP Jaskółowo oraz OSP Krzyczki na plac uroczystości, gdzie odbyła się Msza Św. polowa w intencji Strażaków, którą odprawił Ksiądz Tadeusz Jabłoński. Podczas nabożeństwa modlono się o zdrowie i opatrzność boską dla strażaków. Uroczystość uświetnił występ Nasielskiej Orkiestry Dętej oraz uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka 2018. Na zaproszenie Burmistrza Nasielska oraz Prezesa Zarządu Gminnego w uroczystości udział wzięło wielu zaszczytnych gości. Podczas przemówienia Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP dh Renata Włodarska podziękowała wszystkim strażakom za trud i pomoc jaką niosą z narażeniem życia wszystkim potrzebującym oraz za propagowanie strażackiej, ochotniczej idei. 

 


Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń strażackich:

Medal „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP”:

1. Leszek ADAMSKI syn. Czesława – OSP Psucin 

 

Medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:

„Złoty Medal”

 1. Stanisław PIOTROWSKI syn Józefa – OSP Krzyczki 

2. Józef WIERZCHOŃ syn. Stanisława – OSP Jaskółowo 

„Srebrny Medal” 

1. Roman DUSZYŃSKI syn. Wojciecha – OSP Nuna 

2. Roman JASKULSKI syn. Krzysztofa – OSP Nuna 

3. Daniel WŁODARSKI syn Wiesława – OSP Jackowo

4. Emil WŁODARSKI syn. Wiesława – OSP Jackowo 

„Brązowy Medal”

 1. Eugeniusz BIEROWIEC syn. Jana – OSP Nuna 

2. Jarosław MOKOS syn. Kazimierza – OSP Nuna 

3. Wiesław GÓRECKI syn. Edmunda – OSP Krzyczki 

4. Andrzej DŁUTOWSKI syn. Jerzego – OSP Krzyczki

 5. Andrzej KOPCZYŃSKI syn. Wiesława – OSP Jackowo

 6. Krzysztof OSIŃSKI syn. Mirosława – OSP Psucin 

7. Daniel ROMANOWSKI syn. Zbigniewa – OSP Psucin 

 

Odznaka "STRAŻAK WZOROWY"

1. Damian MIKUSKI syn. Jerzego  – OSP Nuna 

2. Bartłomiej KRZYCZKOWSKI syn. Jana – OSP Krzyczki 

3. Piotr ZAREMBA syn. Dariusza – OSP Krzyczki 

4. Wojciech DOBROWOLSKI syn. Antoniego – OSP Jackowo 

 

WYSŁUGA LAT
1. Kamil LIPOWIECKI – 5 – OSP Nuna

2. Maciej LIPOWIECKI – 5 – OSP Nuna

3. Damian MIKULSKI – 5 – OSP Nuna

4. Krystian MOKOS – 5 – OSP Nuna

5. Konrad MOKOS – 5 – OSP Nuna

6. Jarosław MOKOS – 10 – OSP Nuna

 

„DYPLOM UZNANIA” Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika 

1. Renata WŁODARSKA– Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku 

2. Jednostka OSP CIEKSYN 

 

„Wyróżnienia – statuetki Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku”:

1. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowiecki Pan Andrzej WIETESKA

2. Komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku dh Andrzej SOSNOWSKI  

3. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie Ksiądz Tadeusz JABŁOŃSKI

 4. Prezes OSP Psucin – dh Marcin ŚMIETAŃSKI 

5. Dh Dariusz CHMURSKI – OSP Cieksyn 

6. Dh Wiktor SZYMAŃSKI – OSP Jackowo