Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychW minioną niedzielę, 5 marca br., w Gminie Nasielsk uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia wspólnie oddaliśmy cześć bohaterom – Żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysławowi Grudzińskiemu ps. „Pilot” – dowódcy patrolu, ppor. Kazimierzowi Chrzanowskiemu ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesławowi Wilskiemu ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronimowi Żbikowskiemu ps. „Gwiazda” i „Twardowski”, którzy polegli w dniu 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym w nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru.

O godz. 10.45 podczas pierwszej części uroczystości pomodliliśmy się i złożyliśmy wiązanki kwiatów pod krzyżem w Popowie Borowym. Wiązankę w imieniu mieszkańców i władz samorządowych Gminy Nasielsk złożyli Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Nasielsku: Przewodniczący – Pan Jerzy Lubieniecki, Wiceprzewodniczący – Pan Dariusz Kordowski oraz radny – Pan Rafał Dłutowski. Natomiast o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Nunie odprawiona została msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych – Bohaterów z Popowa Borowego, sprawowana przez proboszcza parafii, ks. Waldemara Marciniaka.

Najważniejszymi uczestnikami tej uroczystości były – jak zawsze –  rodziny poległych żołnierzy. Wśród gości znaleźli się również:

  • Pan dr Piotr Oleńczak – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • przedstawiciel Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów – płk Jan Szafran,
  • delegacja 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku wchodzącego w skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,
  • delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Prezesa – ppłk w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego oraz Sekretarza – ppłk rez. Jerzego Białoskórskiego,
  • Sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych – Pani Izabela Strojek.

Nie zabrakło delegacji placówek oświatowych i instytucji życia publicznego z terenu Gminy Nasielsk, pocztów sztandarowych, harcerzy, w tym z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błękitna Armia” im. gen. Józefa Hallera, a także młodzieży i dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystości okazując szacunek i pielęgnując pamięć o naszych Bohaterach. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.