IMG 7275

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. W naszej Gminie uroczystości te odbywają się zawsze w niedzielę poprzedzającą lub następującą po 1 marca – w bieżącym roku było to 28 lutego. Niestety, ze względu na trwającą pandemię COVID-19 oraz ograniczenia i zakazy, tegoroczne obchody nie miały tak uroczystej formy, do jakiej się przyzwyczailiśmy.

 

O godz. 10:45 przy pomniku w Popowie Borowym, na którym jest umieszczona tablica upamiętniająca śmierć czterech żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ks. Waldemar Marciniak – proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie odmówił modlitwę za poległych. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy m.in. przez rodziny poległych żołnierzy oraz delegację społeczności lokalnej Gminy Nasielsk w osobach Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Dariusza Kordowskiego, radnego Rady Miejskiej w Nasielsku – Rafała Dłutowskiego oraz ks. proboszcza Waldemara Marcinaka, zebrani udali się na mszę św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych do kościoła parafialnego w Nunie. Na początku nabożeństwa delegacja władz Gminy Nasielsk w osobach Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Sekretarza Nasielska – Marka Maluchnika i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Dariusza Kordowskiego wraz z ks. proboszczem Waldemarem Marciniakiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą poległych, której odsłonięcia i poświęcenia dokonano dokładnie rok temu.

Jeszcze przed złożeniem kwiatów pod krzyżem w Popowie Borowym pamiątkowe znicze zapalili i oddali hołd poległym przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Choć w okrojonej formie, to jednak mogliśmy jak co roku powiedzieć: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!