IMG 6452

W piątek, 2 października br., odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zgromadzonych gości powitała Prezes Fundacji „Bądźmy Razem" oraz założycielka Uniwersytetu, Teresa Skrzynecka. Wśród nich byli m.in.: Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska, Monika Nojbert – Dyrektor MOPS w Nasielsku oraz Radna Rady Powiatu Nowodworskiego, Radosław Kasiak – Radny Rady Powiatu Nowodworskiego, Lidia Rutkowska – Dyrektor ZGKiM, ks. Tadeusz Pepłoński – proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Nasielsku – Dariusz Kordowski i Michał Brodowski.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego odbył się wykład pt. „100-lecie bitwy o Nasielsk”, który wygłosił Zdzisław Suwiński. Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja słowno-muzyczna pt. „Od klasyki do rozrywki” przygotowana przez aktorów Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Teatru Muzycznego w Lublinie i scen warszawskich. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po części artystycznej Teresa Skrzynecka podsumowała sześć lat istnienia Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podziękowała za wsparcie, które otrzymuje od lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Po uroczystościach wszyscy zgromadzeni udali się na poczęstunek.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Fundacja „Bądźmy Razem” i Urząd Miejski w Nasielsku, który pozyskał na ten cel środki w kwocie 10 000 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

IMG_5802.JPG IMG_5804.JPG IMG_5807.JPG

IMG_5809.JPG IMG_5812.JPG IMG_5814.JPG

IMG_5817.JPG IMG_5819.JPG IMG_5822.JPG

IMG_5837.JPG IMG_5841.JPG IMG_5858.JPG

IMG_5859.JPG IMG_5865.JPG IMG_5867.JPG

IMG_5877.JPG IMG_5891.JPG IMG_5904.JPG

IMG_5925.JPG IMG_5931.JPG IMG_5941.JPG

IMG_5955.JPG IMG_5958.JPG IMG_5974.JPG

IMG_5988.JPG IMG_6000.JPG IMG_6021.JPG

IMG_6028.JPG IMG_6040.JPG IMG_6047.JPG

IMG_6051.JPG IMG_6061.JPG IMG_6084.JPG

IMG_6100.JPG IMG_6114.JPG IMG_6124.JPG

IMG_6128.JPG IMG_6149.JPG IMG_6180.JPG

IMG_6186.JPG IMG_6191.JPG IMG_6193.JPG

IMG_6249.JPG IMG_6258.JPG IMG_6374.JPG

IMG_6388.JPG IMG_6425.JPG