IMG 3863

W sobotę, 14 września br., w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbyło się szkolenie pt. „Jestem mamą! Mogę wszystko! – możliwości jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”. Głównym celem spotkania było przybliżenie kobietom tematyki funduszy europejskich – dotacje na rozpoczęcie/rozwój działalności gospodarczej, pożyczki na preferencyjnych warunkach, kursy/szkolenia.

Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, nastąpiło przywitanie pierwszego gościa – AgaTa Komorowska, która na własnym przykładzie pokazała, że bycie mamą nie dyskwalifikuje kobiet na rynku pracy. Następnie głos zabrał przedstawiciel Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Mazowszu - Justyna Palevič - prezentując Programy Operacyjne z aktualnej perspektywy finansowej oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Adriana Maria Machnacz i Katarzyny Małachowskiej, które opowiedziały swoją przygodę z środkami unijnymi oraz zachęciły zgromadzone Panie do wykorzystywania możliwości jakie przed nimi stoją. Jako ostatni wystąpił Prezes Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi - Albert Jaworski - przedstawiając możliwości pozyskania 100 tyś. zł i 150 tyś. zł na otwieranie/rozwój działalności gospodarczej.

 

Podczas, gdy mamy uczestniczyły w szkoleniu ich dzieci świetnie bawiły się pod okiem wykwalifikowanych opiekunek – Agnieszka Królak i Katarzyna Włodarska – oraz korzystały z zabaw z animatorem - Magia Uśmiechu Grażyna Rosiak. Po zabawie na milusińskich czekał obiadek od Obiady Na Sielsko oraz przekąski.

Przypomnijmy, że na realizację zadania Referat Promocji Gminy pozyskał ponad 12 tyś. zł z Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Środki pochodzą z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.