IMG 6117W piątek, 1 października br., odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Anna Brzezińska, Wicestarosta Nowodworski – Paweł Calak, Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lubieniecki.

Po oficjalnym przywitaniu odśpiewano hymn studentów „Gaudeamus” oraz wyświetlono pełną pozytywnych wspomnień prezentację multimedialną przedstawiającą 10-letnią działalność Fundacji „Bądźmy Razem”.

W programie wydarzenia ujęte zostały również podziękowania za współpracę, które wręczyła Prezes Fundacji „Bądźmy Razem” – Teresa Skrzynecka. W dalszej części spotkania na zebranych czekał m.in. wykład Pani Urszuli Kowalczuk pt. „Język polski okuty na cztery kopyta”, a także występ „Kapeli Praskiej”.

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Nasielska.   

IMG_6117.jpg IMG_6122.jpg IMG_6130.jpg

IMG_6135.jpg IMG_6140.jpg IMG_6146.jpg

IMG_6157.jpg IMG_6166.jpg IMG_6172.jpg

IMG_6175.jpg IMG_6177.jpg IMG_6182.jpg

IMG_6186.jpg IMG_6191.jpg IMG_6193.jpg

IMG_6208.jpg IMG_6227.jpg IMG_6242.jpg