IMG 6117W piątek, 1 października br., odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Anna Brzezińska, Wicestarosta Nowodworski – Paweł Calak, Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lubieniecki.

Po oficjalnym przywitaniu odśpiewano hymn studentów „Gaudeamus” oraz wyświetlono pełną pozytywnych wspomnień prezentację multimedialną przedstawiającą 10-letnią działalność Fundacji „Bądźmy Razem”.

W programie wydarzenia ujęte zostały również podziękowania za współpracę, które wręczyła Prezes Fundacji „Bądźmy Razem” – Teresa Skrzynecka. W dalszej części spotkania na zebranych czekał m.in. wykład Pani Urszuli Kowalczuk pt. „Język polski okuty na cztery kopyta”, a także występ „Kapeli Praskiej”.

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Nasielska.