ferie 2018Poniżej załączamy harmonogramy organizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Zapraszamy do udziału.

Ferie_NOK.jpg bibiloteka_nasielsk.jpg biblioteka_cieksyn.jpg

biblioteka_piescirogi.jpg hala_ferie.jpg