IMG 2931Dzień Pracownika Socjalnego to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej. Ten dzień jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego, który to jest osobą dającą wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dzień ten był okazją do krótkiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu osób najbardziej potrzebujących, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające.. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Nasielska, Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Nasielsku oraz przedstawiciele współpracujących z MOPS jednostek. Podczas spotkania Dyrektor MOPS Pani Monika Nojbert dziękowała pracownikom za ich trudną i często niedocenianą pracę. Także goście skierowali do Pani Dyrektor i pracowników wiele ciepłych słów i wyrazów uznania za ich trud, serce i zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Tego dnia za długoletnią służbę bliźniemu wyróżnionych zostało pięciu pracowników MOPS. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego jako jednostka szczególnie zaangażowana w działania na rzecz planowania i rozwoju usług społecznych na Mazowszu. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wyróżniło także dwóch pracowników za działania na rzecz seniorów w gminie Nasielsk.

 

                                                                                                                           

IMG_2908.JPG IMG_2910.JPG IMG_2918.JPG

IMG_2919.JPG IMG_2931.JPG IMG_2936.JPG

IMG_2940.JPG IMG_2943.JPG IMG_2956.JPG

IMG_2964.JPG IMG_2975.JPG IMG_2982.JPG

IMG_2996.JPG IMG_3002.JPG IMG_3011.JPG

IMG_3013.JPG IMG_3033.JPG IMG_3036.JPG

IMG_3053.JPG IMG_3056.JPG IMG_3063.JPG

IMG_3069.JPG