IMG 4724

Dla rolników dożynki to jedna z największych uroczystości w roku. Właśnie podczas dożynek rolnicy gromadzą się na wspólnym świętowaniu, po ich ciężkiej pracy na zakończenie żniw. Tak też było w Nunie, 13 września br. w kościele parafialnym, przedstawiciele poszczególnych miejscowości ze Starostami Dożynek na czele, zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył, ks. Łukasz Nowak, Dyrektor Diecezjalnego Domu Seniora „Leonianum” z Sikorza k. Płocka.  W tym Święcie Plonów brał również udział Pan Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Nasielska.

 

               Symbolem tegorocznych zbiorów płodów rolnych był nietypowy wieniec, wykonany w formie starodawnego wozu ze snopami zbóż, ciągnionego koniem, który był powożony przez parę gospodarzy. Wśród zgromadzonych osób wieniec ten zyskał duże zainteresowanie i podziw, ze względu na jego precyzję i artystyczne wykonanie.

               W tym staropolskim obrzędzie nuńskich dożynek, ważnym punktem było dzielenie się bochnem chleba, upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Pan Burmistrz występując w roli współgospodarza, dzielił się tym chlebem z rolnikami, mieszkańcami gminy i gośćmi, którzy przybyli na tę uroczystość.

               Tegoroczne parafialne święto dziękczynienia w Nunie, ze względu na czas pandemii przybrało nieco inna formę, ponieważ nie było części biesiadnej, która bardzo integrowała społeczność lokalną, poprzez aktywne włączenie się w  jej organizację i przebieg. Jednak zgodnie z zapowiedzią Ks. Waldemara Marciniaka, Proboszcza parafii w Nunie, swoistą rekompensatą będzie planowany już dziś różnorodny program przyszłorocznych dożynek.

Opracowała: Agnieszka Fabisiak

 

IMG_4567.jpg IMG_4589.jpg IMG_4601.jpg

IMG_4616.jpg IMG_4630.jpg IMG_4635.jpg

IMG_4638.jpg IMG_4646.jpg IMG_4648.jpg

IMG_4656.jpg IMG_4716.jpg IMG_4720.jpg

IMG_4735.jpg IMG_4746.jpg IMG_4750.jpg