IMG 8899

W niedzielę, 15 sierpnia o godz. 11:15 na cmentarzu parafialnym w Nasielsku, odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego 5. Armii dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego. Po wprowadzeniu posterunku honorowego przez żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego nastąpiło uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego. Następnie głos w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika zabrał Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Pan Radosław Rybicki. W dalszej kolejności wystąpił Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowskiego, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie bohaterstwa żołnierzy z 1920 roku. Zaznaczył również, że wydarzenia sprzed ponad 100 lat były znaczące nie tylko dla Polski, ale również całej Europy. Po oficjalnych wystąpieniach swój patriotyczny wiersz zaprezentował Pan Michał Daniszewski – poczatkujący poeta.

Modlitwę w intencji poległych odmówił ks. Mariusz Majczak.

Tuż po tym nastąpiło złożenie kwiatów pod symboliczną mogiłą. Następnie zebrani udali się do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów 1920 r. celebrowana przez ks. Adama Nersa.

Uroczystość poprowadził Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik, a o oprawę muzyczną zadbał Nasielski Ośrodek Kultury.

Tego dnia w Nasielsku na terenie skweru św. Jana Pawła II można było także podziwiać plenerową wystawę fotograficzną przygotowaną przez Nasielski Ośrodek Kultury pn. „Pamiętamy o Bohaterach. Nasielszczanie w Hołdzie Żołnierzom Bitwy Warszawskiej”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.