borkowo 2019 dofinansowane1

W sobotę 17 sierpnia 2019 r. będziemy obchodzić 99. rocznicę Bitwy nad Wkrą. Bitwy, która zatrzymała sowietów i pozwoliła Polakom na obronę niedawno odzyskanej niepodległości, a także późniejsze odbicie Kresów Wschodnich z sowieckich rąk. Jak co roku, tak i w tym upamiętnimy bohaterskie wydarzenia z Borkowa wraz z przedstawicielami Wojska Polskiego. Mszę świętą polową w imieniu Biskupa Polowego odprawi ks. kpt. Krzysztof Ziobro.

W trakcie uroczystości będziemy mieli okazję posłuchać gościnnego występu Orkiestry Wojskowej z Siedlec, która przybliży nam patriotyczne pieśni z tego okresu oraz posmakować grochówki przygotowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną z Cieksyna. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie inscenizacja walk polsko-bolszewickich, pokazująca nam wiernie przebieg wydarzeń z sierpnia 1920.

99. rocznica Bitwy nad Wkrą została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Burmistrz Nasielska organizuje obchody we współpracy z wójtami pobliskich gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Rocha w Cieksynie. Obchody są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.