plakat v4 krzyweJuż niedługo obchodzić będziemy 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji Nasielsk Baszta Team organizuje bieg terenowy na zasadach sztafety na odcinku 80 km. Trasa została zaprojektowana tak, by uczestnicy mieli okazję w trakcie wyścigu zobaczyć najbardziej charakterystyczne dla tamtego okresu miejsca w naszej gminie:


🏫 budynki bóżnicy w Nasielsku, dawnej szkoły żydowskiej - Jesziwy oraz ratusza, będącego siedzibą niemieckich władz okupujących Nasielsk
🚉 trasę marszu Żydów z nasielskiego rynku do stacji kolejowej oraz rampę, z której Niemcy ładowali Żydów do pociągów, by wywieźć ich do obozów
🚂 trasy pociągów "Gen. Sosnowski" i "Śmierć"
✈️ teren lotniska niemieckiego w Chrcynnie
🛩 miejsce katastrofy amerykańskiego samolotu
⚠️ miejsce wypadku czołgisty ZSRR
👨‍🎓 miejsca tajnego nauczania.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu ze stowarzyszeniem Nasielsk Baszta Team.

Partnerami biegu są Muzeum II Wojny Światowej oraz Życie Nasielska. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Nasielska.