IMG 834710 listopada br. o godzinie 18:00 w sali nasielskiego Kina NIWA spotkaliśmy się, by świętować 635. rocznicę nadania praw miejskich dla Nasielska oraz Narodowe Święto Niepodległości.

Głos zabrali zaproszeni goście oraz władze Nasielska. Wspólnie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego i wysłuchano hejnału Nasielska skomponowanego przez Piotra Grzywacza z Tucholi. Warto przypomnieć, że Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany podczas uroczystości miejskich, wojewódzkich i państwowych z udziałem władz Gminy Nasielsk oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem Gminy Nasielsk.

Gwiazdą wieczoru były przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, które wzruszyły wszystkich gości, a swoim występem i głośnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego dały dowód swojego patriotyzmu. Dzieci otrzymały w ramach podziękowania za występ upominki z rak Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Jerzego Lubienieckiego oraz Zastępcy Burmistrza Nasielska - Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego.

Zebrani wysłuchali także wykładu dra Stanisława Tyca pt. „Prawa miejskie jako czynnik miastotwórczy Nasielska”.

Następnie Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury – Pan Marek Tyc ogłosił oficjalnie wyniki konkursu recytatorskiego pt. „Polska Poezja Patriotyczna”. Nagrody laureatom wręczyli Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pani Anna Brzezińska, Zastępca Burmistrza Nasielska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Zebrani wysłuchali także dwóch najlepszych wystąpień.

Najbardziej emocjonującym punktem tego dnia było wręczenie prestiżowej Nagrody „Lew Nasielska”.

Decyzją członków Kapituły Nagrody z dnia 22 października 2021 r. laureatem tegorocznej nagrody za szczególne zasługi dla idei samorządowej został Pan Michał Wójciak.

Dodatkowo Kapituła postanowiła wyróżnić:
- za współpracę z samorządem Gminy Nasielsk oraz wspieranie w realizacji idei samorządowej - Księdza Kanonika Tadeusza Pepłońskiego;
- Panią Annę Kotarbińską za krzewienie wartości historycznych Gminy Nasielsk;
- dr Mariusza Błońskiego za odkrywanie oraz promowanie na forum publicznym wartości historycznych i archeologicznych Gminy Nasielsk;
- Pana Zdzisława Przybyłowskiego za krzewienie kultury i sportu w Gminie Nasielsk.


Na koniec Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski podziękował także serdecznie obecnej na uroczystościach Pani Annie Brzezińskiej – radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego za okazywane na co dzień wsparcie dla nasielskiego samorządu.

Uroczystość poprowadził Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom dziękujemy za ich obecność w naszej gminie o raz za wszystko co robią dla naszej Małej Ojczyzny.

Dziękujemy także wszystkim Państwu za obecność podczas uroczystości zapraszamy za rok!

IMG_8288.JPG IMG_8292.JPG IMG_8300.JPG

IMG_8301.JPG IMG_8305.JPG IMG_8310.JPG

IMG_8317.JPG IMG_8327.JPG IMG_8334.JPG

IMG_8337.JPG IMG_8346.JPG IMG_8347.JPG

IMG_8349.JPG IMG_8360.JPG IMG_8367.JPG

IMG_8370.JPG IMG_8375.JPG IMG_8380.JPG

IMG_8387.JPG IMG_8388.JPG IMG_8402.JPG

IMG_8405.JPG IMG_8420.JPG IMG_8434.JPG

IMG_8437.JPG IMG_8443.JPG IMG_8449.JPG

IMG_8461.JPG IMG_8464.JPG IMG_8478.JPG

IMG_8479.JPG IMG_8483.JPG IMG_8485.JPG

IMG_8487.JPG IMG_8493.JPG IMG_8499.JPG

IMG_8504.JPG IMG_8509.JPG IMG_8513.JPG

IMG_8519.JPG IMG_8543.JPG IMG_8545.JPG

IMG_8548.JPG IMG_8559.JPG IMG_8567.JPG

IMG_8572.JPG IMG_8573.JPG IMG_8582.JPG

IMG_8590.JPG IMG_8597.JPG