Sztandar

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyczkach Pieniążkach ma już własny sztandar. Uroczystość nadania sztandaru oraz jubileuszu 60-lecia powstania jednostki odbyła się w sobotę 7 maja br.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą polową w intencji strażaków oraz poświęceniem sztandaru. Celebrował ją proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeusz Pepłoński. Za oprawę muzyczną odpowiadał zespół Bene.

Po mszy św. wszyscy zebrani udali się przed budynek strażnicy aby kontynuować uroczystość. Druga część obchodów rozpoczęła się podniesieniem na maszt flagi narodowej, co uczynili Piotr Zaremba, Bartłomiej Krzyczkowski i Marcin Górecki. Następnie dokonano oficjalnego przekazania sztandaru jednostce. Aktu nadania dokonał Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski. Podczas przemówień strażacy otrzymali wiele ciepłych słów i gratulacji, a ci najbardziej zasłużeni zostali odznaczeni medalami przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Dworze Mazowieckim – Andrzeja Hiszpańskiego. Uroczystość poprowadziła Adrianna Krzyczkowska.

Nadanie sztandaru jest uhonorowaniem zasług w służbie i pracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Ta podniosła uroczystość to dowód szacunku i uznania mieszkańców i włodarzy Gminy Nasielsk dla codziennego poświęcenia i zaangażowania strażaków. 

Gminę Nasielsk reprezentowali: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski,  Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Członek Zarządu Powiatu -Radosław Kasiak, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej oraz Radni Rady Miejskiej: Jerzy Lubieniecki (Przewodniczący Rady Miejskiej), Rafał Dłutowski, Andrzej Pacocha.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Gminy Nasielsk oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

IMG_1828.jpg IMG_1835.jpg IMG_1837.jpg

IMG_1844.jpg IMG_1845.jpg IMG_1850.jpg

IMG_1853.jpg IMG_1861.jpg IMG_1865.jpg

IMG_1870.jpg IMG_1872.jpg IMG_1876.jpg

IMG_1879.jpg IMG_1880.jpg IMG_1887.jpg

IMG_1914.jpg IMG_1918.jpg IMG_1924.jpg

IMG_1929.jpg IMG_1934.jpg IMG_1938.jpg

IMG_1942.jpg IMG_1943.jpg IMG_1949.jpg

IMG_1951.jpg IMG_1956.jpg IMG_1957.jpg

IMG_1959.jpg IMG_1965.jpg IMG_1974.jpg

IMG_1976.jpg IMG_1981.jpg IMG_1987.jpg

IMG_1994.jpg IMG_1998.jpg IMG_2006.jpg

IMG_2010.jpg IMG_2012.jpg IMG_2014.jpg

IMG_2022.jpg IMG_2029.jpg IMG_2040.jpg

IMG_2050.jpg IMG_2056.jpg IMG_2059.jpg

IMG_2068.jpg