Sztandar

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyczkach Pieniążkach ma już własny sztandar. Uroczystość nadania sztandaru oraz jubileuszu 60-lecia powstania jednostki odbyła się w sobotę 7 maja br.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą polową w intencji strażaków oraz poświęceniem sztandaru. Celebrował ją proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeusz Pepłoński. Za oprawę muzyczną odpowiadał zespół Bene.

Po mszy św. wszyscy zebrani udali się przed budynek strażnicy aby kontynuować uroczystość. Druga część obchodów rozpoczęła się podniesieniem na maszt flagi narodowej, co uczynili Piotr Zaremba, Bartłomiej Krzyczkowski i Marcin Górecki. Następnie dokonano oficjalnego przekazania sztandaru jednostce. Aktu nadania dokonał Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski. Podczas przemówień strażacy otrzymali wiele ciepłych słów i gratulacji, a ci najbardziej zasłużeni zostali odznaczeni medalami przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Dworze Mazowieckim – Andrzeja Hiszpańskiego. Uroczystość poprowadziła Adrianna Krzyczkowska.

Nadanie sztandaru jest uhonorowaniem zasług w służbie i pracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Ta podniosła uroczystość to dowód szacunku i uznania mieszkańców i włodarzy Gminy Nasielsk dla codziennego poświęcenia i zaangażowania strażaków. 

Gminę Nasielsk reprezentowali: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski,  Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Członek Zarządu Powiatu -Radosław Kasiak, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej oraz Radni Rady Miejskiej: Jerzy Lubieniecki (Przewodniczący Rady Miejskiej), Rafał Dłutowski, Andrzej Pacocha.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Gminy Nasielsk oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.