borkowo 1920Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku to jedna z niewielu w polskiej historii wojen, które – choć ogromnym wysiłkiem militarnym oraz poniesionymi krwawymi stratami ludzkimi i materialnymi – były zakończone zwycięsko dla naszego narodu. Co więcej, wygrana w jej trakcie Bitwa Warszawska należy do najważniejszych batalii militarnych w dziejach świata. Dlatego z wielkim zaszczytem traktujemy fakt, iż Gmina Nasielsk zapisała również swoje zaszczytne miejsce w historii tej wojny oraz Bitwy Warszawskiej, których okrągła 100. rocznica przypada w tym roku. Takie miejsca (pomnik w Borkowie, mogiły na cmentarzach w Nasielsku i Cieksynie) i wydarzenia (jak walki nad Wkrą w Borkowie, czy o Nasielsk) na stałe wpisały się w zbiorową naszą gminną oraz ogólnopolską pamięć. Pamięć o Bohaterach 1920 roku, których wspominamy co roku w sierpniu.

 

Tradycją stało się, iż obchody związane z uroczystościami dotyczącymi walk z 1920 roku na terenie naszej Gminy rozpoczynają się w Nasielsku 15 sierpnia, na nasielskim cmentarzu przed symboliczną mogiłą upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego 5. Armii dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego, którzy polegli w walkach o Nasielsk w sierpniu 1920 roku. W uroczystości oddajemy hołd Bohaterom, odmawiamy modlitwę za poległych oraz składamy wieńce i wiązanki. Tuż po ceremonii na cmentarzu odbywa się msza święta w kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

W tym roku przypada 100. rocznica, która przypomina o Bohaterach z 1920 roku. Obchody odbędą się w sierpniu, ale nasze uczczenie wydarzeń rozpocznie się wcześniej. Już 10 czerwca br. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku delegacja Gminy Nasielsk w osobach: Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Jerzego Lubienieckiego oraz Sołtysa Borkowa – Pana Kamila Krawczyka odbierze z rąk Pana Prezydenta pamiątkową tabliczkę upamiętniającą fakt, iż Gmina Nasielsk znajduje się w gronie gmin, na których terenie toczyły się boje podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Chcąc godnie uczcić okrągłą 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, wykonamy i ustawimy w Nasielsku tablicę pamiątkową dotyczącą wydarzeń z 1920 roku, które miały miejsce w naszym mieście. Zostanie ona odsłonięta i poświęcona w dniu 15 sierpnia. Po uroczystościach na cmentarzu i w kościele oraz po odsłonięciu tablicy planujemy również prezentację książki profesora Lecha Wyszczelskiego „Nasielsk 1920” i wykład Pana profesora. Książka ukaże się w lipcu i będzie zawierała również reportaż dotyczący organizacji corocznych uroczystości przygotowany przez Urząd Miejski w Nasielsku. Warto przypomnieć, iż takie uroczystości w naszej gminie odbywają się corocznie bez przerwy od 2000 roku. Współpracując z wydawnictwem „Bellona”, które wyda książkę, zarezerwowaliśmy 100 jej egzemplarzy. Trafią one przede wszystkim do nasielskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich szkół z terenu Gminy Nasielsk, aby mogły stanowić dla naszych mieszkańców nowy cenny materiał edukacyjny i poznawczy. To wszystko zostało zaplanowane na spotkaniu z profesorem Lechem Wyszczelskim i Panem Waldemarem Michalskim z wydawnictwa „Bellona”, które odbyło się w lutym 2020.

Wyjątkową 100. rocznicę „Bitwy Warszawskiej”, uczcimy również poprzez sport. W Nasielsku, 15 sierpnia br. będziemy gościć kolarzy, którzy będą zmagać się w wyścigu „Tour Bitwa Warszawska 1920”. To właśnie w Nasielsku powstanie miasteczko kolarskie, gdzie odbędzie się start 4. etapu wyścigu na trasie Nasielsk – Nowy Dwór Mazowiecki – Nasielsk.

Zawsze w pierwszą sobotę po 15 sierpnia odbywają się uroczystości w Borkowie, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający poległych za Ojczyznę w 1920 roku. W tym w roku w Borkowie spotkamy się 22 sierpnia, by wspólnie uczestniczyć w tej wyjątkowej 100. rocznicy.

Szacujemy, iż w corocznych obchodach w Borkowie uczestniczy około 1.000 osób. Na tak dużą liczbę uczestników wpływa jakość organizacji imprezy m.in. msza polowa, udział wojskowej asysty honorowej i orkiestry wojskowej, Apel Pamięci, a także inscenizacja walk w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych – w tym roku otrzymamy na ten cel wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do kwoty 14.600 zł. Od wielu lat w uroczystościach uczestniczy przedstawiciel Prezydenta RP. Od 2015 roku Borkowo stanowi jedno z miejsc na „Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Uroczystość w Borkowie z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców Gminy oraz gości, których liczba stale się powiększa. Na wszystkich uczestników uroczystości zawsze oczekuje – oprócz części oficjalnej uroczystości – gorąca grochówka przygotowana przez druhów OSP w Cieksynie.

Przed głównymi uroczystościami w Borkowie przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nasielsk, księża z parafii w Cieksynie, druhowie OSP, harcerze oraz sołtysi okolicznych wsi spotykają się na cmentarzu w Cieksynie przy mogile 85 żołnierzy polskich poległych w sierpniu 1920 r., by wspólnie oddać hołd Bohaterom modląc się i składając wiązanki na mogile.

Od 2015 roku Narodowy Patronat nad naszymi uroczystościami obejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w 2020 roku na 100. Rocznicę został potwierdzony Patronat Honorowy Ministra Obrony Narodowej - Pana Mariusza Błaszczaka.

Przygotowanie całego wydarzenia to proces, który trwa co roku od marca do dnia uroczystości. Głównym komponentem całego tego procesu są pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, którzy koordynują zadanie od najmniejszego detalu, począwszy od wstępnej korespondencji i zaproszeń, poprzez kontakt z Kompanią Reprezentacyjną, Orkiestrą, przedstawicielem Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Policją, Strażą Pożarną, duchowieństwem, Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, społecznością Borkowa, OSP z Cieksyna, zaś Nasielski Ośrodek Kultury zabezpiecza technicznie uroczystość poprzez montaż sceny, nagłośnienia oraz organizację tak bardzo wyczekiwanej przez widzów inscenizacji potyczki polsko-bolszewickiej.

Obecnie mamy trudny czas związany z panującym stanem epidemii koronawirusa . Wierzymy jednak, że wszystkie działania, które już podjęliśmy w tym roku, będą mogły się ziścić w postaci pełnej realizacji naszych planów związanych z organizacją ww. uroczystości. Jednak to wszystko będzie zależne od obostrzeń prawnych i sanitarnych, które mogą mieć wpływ na organizację tego typu uroczystości. Dlatego też mając na względzie powyższe, będziemy na bieżąco informować Państwa o sposobie, w jaki będziemy mogli zorganizować wydarzenia upamiętniające Bohaterów 1920 roku.

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg

2.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg