nasielsk 2022 1920 wwwW tym roku obchodzimy 102. rocznicę bitwy Warszawskiej, w ramach której zatrzymany został bolszewicki marsz na Warszawę. Wojsko Polskie z Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele uniemożliwiło zdobycie serca narodu – Stolicy – Warszawy oraz podbój całego kraju, a w dalszej perspektywie także całej zachodniej Europy.

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne uroczystości związane z „Bitwą o Borkowo i Nasielsk”, które odbędą się 15 sierpnia 2022 r. w Nasielsku. Tradycyjnie jak co roku rozpoczniemy o godzinie 11:15 na cmentarzu, gdzie odmówimy modlitwę za poległych, złożymy kwiaty pod symboliczną mogiłą upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego 5. Armii dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego i odśpiewamy Hymn Państwowy. W uroczystościach udział wezmą żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia, harcerze, poczty sztandarowe, druhowie OSP, przedstawiciele szkół, jednostek organizacyjnych gminy.

Po uroczystości na cmentarzu zgromadzeni udadzą się do kościoła na Mszę św. w intencji Ojczyzny i Bohaterów poległych w 1920 r.

Od 12 sierpnia br. na terenie skweru przy kinie będzie można podziwiać plenerową wystawę fotograficzną przygotowaną przez Nasielski Ośrodek Kultury pn. „Pamiętamy o Bohaterach. Nasielszczanie w Hołdzie Żołnierzom Bitwy Warszawskiej”.

Uroczystość „Bitwy nad Wkrą” odbędzie się 20 sierpnia w Borkowie przy pomniku.