6 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach, odbyła się uroczystość z okazji 12 rocznicy nadania szkole imienia. Na uroczystość przybyli rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, lokalnej prasy oraz zaproszeni goście.


Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Grażyna Menich-Masanowska, która wyraziła swoją wdzięczność za przybycie oraz wspomniała uzasadnienie wyboru Jana Pawła II na patrona szkoły. Następnie uczniowie najstarszych klas zaprezentowali piękną oprawę słowno-muzyczną. Zwieńczeniem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości:  Jego Ekscelencji ks. Biskupa Piotra Libery, Pani Hanny Pietrzak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Pana Marka Maluchnika – Sekretarza Nasielska.