Borkowo 2021W dniu 21 sierpnia br., czyli tradycyjnie w pierwszą sobotę po 15 sierpnia, zgromadzimy się w Borkowie przy pomniku, by uczcić bohaterów wydarzeń sierpnia 1920 r. Władze samorządowe Gminy Nasielsk oraz zaproszeni goście wezmą udział w polowej mszy świętej, którą będzie celebrował delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. ppłk Marcin Czeropski w asyście 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia oraz przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Tuż po mszy zaproszeni goście zabiorą głos w wystąpieniach okolicznościowych. Po ich przemowach odbędzie się wojskowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową, a następnie złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem bohaterów z 1920 r.

Po roku przerwy powróci również inscenizacja walk polsko-bolszewickich, która wraz z wyśmienitą oprawą narratora pozwoli zebranym przenieść się z powrotem do 1920 r. oraz lepiej zgłębić istotę i przebieg tamtych wydarzeń.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i przewidywaną czwartą falę koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników wydarzenia forma udziału w uroczystości będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Na chwilę obecną rekomendujemy udział zaproszonych delegacji jednoosobowych bez udziału pocztów sztandarowych. Osoby zaproszone chcące złożyć wiązanki pod pomnikiem prosimy o potwierdzenie telefoniczne pod nr tel. /23/69-33-055, /23/69-33-123 lub za pomocą e-mail: do 13 sierpnia br.  

Przed głównymi uroczystościami w Borkowie przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nasielsk, księża z parafii w Cieksynie, druhowie OSP, harcerze oraz sołtysi okolicznych wsi spotykają się na cmentarzu w Cieksynie przy mogile 85 żołnierzy polskich poległych w sierpniu 1920 r., by wspólnie oddać hołd Bohaterom modląc się i składając wiązanki na mogile.

Uroczystości zostały objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Nasielska organizuje obchody we współpracy z wójtami pobliskich gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Rocha w Cieksynie.