W sobotnie popołudnie, 22 sierpnia w Borkowie przy pomniku oddano hołd Bohaterom z 1920 roku. W tym wyjątkowo trudnym, pandemicznym czasie uroczystości miały skromniejszy charakter. Po wprowadzeniu do uroczystości głos zabrał Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski, który podkreślił rangę zwycięstwa polskiego oręża z 1920 roku nad Wkrą.

Mszę świętą celebrował przedstawiciel Biskupa Polowego – ks. ppłk Marcin Kwiatkowski wraz z Proboszczem Parafii św. Rocha w Cieksynie ks. Ryszardem Kolczyńskim. Posterunek honorowy przy pomniku sprawowali żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. W uroczystości udział wzięła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. Generała Józefa Wybickiego na czele z asystentem koncertmistrzem starszym chorążym sztabowym Mariuszem Zarasiem.

Udziałem w uroczystościach zaszczycili nas znamienici goście:
- w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – płk Waldemar Kozicki, który odczytał list od Pana Prezydenta,
- w imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka - ppłk Piotr Marchel,
- w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Broni Jarosława Miki – generał brygady Jarosław Stocki,
- w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika - Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego – Pan Paweł Calak.


Prezes Rady Ministrów – Pan Mateusz Morawiecki oraz I Wicewojewoda Mazowiecki – Pan Sylwester Dąbrowski skierowali do organizatorów i uczestników wydarzenia listy, które zostały odczytane podczas uroczystości.
O dekorację kwiatową ołtarza zadbała Pani Danuta Witkowska ze Stowarzyszenia Dolina Wkry. Liturgię słowa oraz modlitwę wiernych odczytały: Klaudia Malon oraz Natalia Zawadzka.

Tuż po zakończeniu uroczystości wyruszył marsz brygady syberyjskiej z Borkowa do Chorzeli, w którym udział biorą członkowie Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”, w polskich mundurach z okresu Bitwy Warszawskiej. Ze względu na sytuację ogólnopolską związaną z koronawirusem decyzją dowództwa Garnizonu Kazuń w uroczystości wzięło udział 6 żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. Mając na względzie coraz większą liczbę zachorowań na COVID-19, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo uczestników uroczystości, zgodnie z zasadą precedencji ograniczyliśmy liczbę delegacji, które składały kwiaty podczas części oficjalnej, do rangi samorządów. Mając na względzie powyższą sytuację nie mogliśmy również zorganizować tradycyjnej inscenizacji. Ubolewamy nad tym faktem, ponieważ wiemy, że całe rodziny przyjeżdżały do Borkowa podziwiać grupy rekonstrukcyjne. Zapewniamy jednak, że za rok inscenizacja wróci do Borkowa, tak samo jak przepyszna grochówka serwowana przez druhów OSP z Cieksyna, dlatego też już teraz zapraszamy Państwa do Borkowa w 2021 roku.


Tradycyjnie przed uroczystościami w Borkowie, na cmentarzu w Cieksynie przy zbiorowej mogile 85. Bohaterów 1920 roku odbywa się krótka ceremonia, w której wspólnie modlimy się za Bohaterów z 1920 roku i składamy kwiaty. Tak było i tym razem. O godz. 16:00 zebrani oddali hołd Bohaterom.

IMG_4027.JPG IMG_4028.JPG IMG_4032.JPG

IMG_4034.JPG IMG_4039.JPG IMG_4044.JPG

IMG_4047.JPG IMG_4049.JPG IMG_4055.JPG

IMG_4063.JPG IMG_4083.JPG IMG_4088.JPG

IMG_4100.JPG IMG_4101.JPG IMG_4117.JPG

IMG_4133.JPG IMG_4138.JPG IMG_4141.JPG

IMG_4150.JPG IMG_4171.JPG IMG_4175.JPG

IMG_4184.JPG IMG_4186.JPG IMG_4188.JPG

IMG_4198.JPG IMG_4211.JPG IMG_4217.JPG

IMG_4221.JPG IMG_4226.JPG IMG_4233.JPG

IMG_4235.JPG IMG_4240.JPG IMG_4248.JPG

IMG_4252.JPG IMG_4264.JPG IMG_4270.JPG

IMG_4273.JPG IMG_4284.JPG IMG_4287.JPG

IMG_4296.JPG IMG_4298.JPG IMG_4305.JPG

IMG_4312.JPG IMG_4318.JPG IMG_4321.JPG

IMG_4324.JPG IMG_4329.JPG IMG_4335.JPG

IMG_4338.JPG IMG_4352.JPG IMG_4380.JPG

IMG_4393.JPG IMG_4407.JPG IMG_4426.JPG

IMG_4437.JPG