W sobotnie popołudnie, 22 sierpnia w Borkowie przy pomniku oddano hołd Bohaterom z 1920 roku. W tym wyjątkowo trudnym, pandemicznym czasie uroczystości miały skromniejszy charakter. Po wprowadzeniu do uroczystości głos zabrał Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski, który podkreślił rangę zwycięstwa polskiego oręża z 1920 roku nad Wkrą.

Mszę świętą celebrował przedstawiciel Biskupa Polowego – ks. ppłk Marcin Kwiatkowski wraz z Proboszczem Parafii św. Rocha w Cieksynie ks. Ryszardem Kolczyńskim. Posterunek honorowy przy pomniku sprawowali żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. W uroczystości udział wzięła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. Generała Józefa Wybickiego na czele z asystentem koncertmistrzem starszym chorążym sztabowym Mariuszem Zarasiem.

Udziałem w uroczystościach zaszczycili nas znamienici goście:
- w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – płk Waldemar Kozicki, który odczytał list od Pana Prezydenta,
- w imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka - ppłk Piotr Marchel,
- w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Broni Jarosława Miki – generał brygady Jarosław Stocki,
- w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika - Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego – Pan Paweł Calak.


Prezes Rady Ministrów – Pan Mateusz Morawiecki oraz I Wicewojewoda Mazowiecki – Pan Sylwester Dąbrowski skierowali do organizatorów i uczestników wydarzenia listy, które zostały odczytane podczas uroczystości.
O dekorację kwiatową ołtarza zadbała Pani Danuta Witkowska ze Stowarzyszenia Dolina Wkry. Liturgię słowa oraz modlitwę wiernych odczytały: Klaudia Malon oraz Natalia Zawadzka.

Tuż po zakończeniu uroczystości wyruszył marsz brygady syberyjskiej z Borkowa do Chorzeli, w którym udział biorą członkowie Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”, w polskich mundurach z okresu Bitwy Warszawskiej. Ze względu na sytuację ogólnopolską związaną z koronawirusem decyzją dowództwa Garnizonu Kazuń w uroczystości wzięło udział 6 żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. Mając na względzie coraz większą liczbę zachorowań na COVID-19, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo uczestników uroczystości, zgodnie z zasadą precedencji ograniczyliśmy liczbę delegacji, które składały kwiaty podczas części oficjalnej, do rangi samorządów. Mając na względzie powyższą sytuację nie mogliśmy również zorganizować tradycyjnej inscenizacji. Ubolewamy nad tym faktem, ponieważ wiemy, że całe rodziny przyjeżdżały do Borkowa podziwiać grupy rekonstrukcyjne. Zapewniamy jednak, że za rok inscenizacja wróci do Borkowa, tak samo jak przepyszna grochówka serwowana przez druhów OSP z Cieksyna, dlatego też już teraz zapraszamy Państwa do Borkowa w 2021 roku.


Tradycyjnie przed uroczystościami w Borkowie, na cmentarzu w Cieksynie przy zbiorowej mogile 85. Bohaterów 1920 roku odbywa się krótka ceremonia, w której wspólnie modlimy się za Bohaterów z 1920 roku i składamy kwiaty. Tak było i tym razem. O godz. 16:00 zebrani oddali hołd Bohaterom.