Drukuj

Zmiana stawek za odbiór odpadów w 2020 roku

W dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Metoda ustalenia opłaty pozostała bez zmian, czyli nadal opłata liczona jest od osoby dla nieruchomości zamieszkałych, od worka z nieruchomości niezamieszkałych oraz opłaty ryczałtowej z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłaty te wynoszą:
➡️ 26 zł od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałych i w przypadku zachowania zasad segregacji.

UWAGA W przypadku zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, opłata za odpady jest pomniejszana o 10% z wliczonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można pomniejszyć bez względu na wielkość działki bo są to odpady, które można przekazać np. prowadzącym gospodarstwa rolne. Przy niższej opłacie nie można wystawić worków BIO, ani umieszczać odpadów BIO w resztkowych.

 

Z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od worka o określonej pojemności jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
➡️za worek o pojemności 120 l – 16 zł
➡️za worek o pojemności 240 l – 32 zł

W tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie: w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty w kwocie 169 zł.

W przypadku braku segregacji, pouczymy jak prawidłowo segregować, a w przypadku nie zastosowania się ponownie z urzędu wydamy decyzję naliczająca czterokrotność  opłaty.

Przypominamy, że w tych niższych opłatach mieszczą się odbiory odpadów podlegających segregacji, ale również odbiór odpadów tzw. RESZTKOWYCH czyli odpadów, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu,

Uchwała Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty znajduje się pod linkiem: http://umnasielsk.bip.org.pl/.../uchw.stawki_za_odpady_122-19...

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich