pojemniki

Poniżej publikujemy zasady segregacji odpadów:

Odpady resztkowe to są odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu, np:

- zużyte chusteczki, ręczniki jednorazowe
- zabrudzony papier czy zabrudzona folia,
- zużyte ścierki,
– zabrudzony, zatłuszczony papier
– butelki po olejach roślinnych
– kości zwierząt i surowe mięso
– pieluchy jednorazowe


– zabrudzone artykuły higieniczne
– odchody zwierząt
– ceramika, doniczki, fajans, naczynia kuchenne, kryształy
– papier lakierowany, papier powleczony folią,
– lustra i szyby
– znicze z woskiem,
– opakowania po jedzeniu „na wynos”
– szkło żaroodporne
– folia aluminiowa i zabrudzona folia po żywności.

ZASADY SEGREGACJI: W celu zachowania zasad segregacji należy:
1) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru:
- należy wrzucać:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe


- nie należy wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań


2) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła:
- należy wrzucać:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)


- nie należy wrzucać:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
  • szkła okularowego
  • szkła żaroodpornego
  • zniczy z zawartością wosku
  • żarówek i świetlówek
  • reflektorów
  • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
  • luster
  • szyb okiennych i zbrojonych
  • monitorów i lamp telewizyjnych
  • termometrów i strzykawek

  3) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzywa sztucznego, metalu
  i opakowań wielomateriałowych:

  - należy wrzucać:

  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików

  - nie należy wrzucać:

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  • opakowań po olejach silnikowych
  • części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

  4) do pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne:


- należy wrzucać:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia


- nie należy wrzucać:


 • kości zwierząt
  • oleju jadalnego
  • odchodów zwierząt
  • popiołu z węgla kamiennego
  • leków
  • drewna impregnowanego
  • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
  • ziemi i kamieni
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

  5) do pojemników na popiół: worek lub pojemnik szary

- należy wrzucać:
• popiół i żużel