iW imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zapraszamy na jednodniowe szkolenie dotyczące opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr -BDO) i bazy BDO.

Szczegóły szkolenia