Uproszczone Plany Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dostępne są wyłącznie do wglądu dla właścicieli działek w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (pok. 201, II piętro).

Urząd Miejski w Nasielsku nie wydaje zaświadczeń o objęciu określonej działki uproszczonym planem urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu. W celu wydania przedmiotowego zaświadczenia należy zwrócić się, w formie pisemnej, do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 765 32 00, fax. 22 765 32 01.

Zgodę na wycinkę drzew z lasów prywatnych wydaje Nadleśnictwo Płońsk - wnioski są do pobrania w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich pok. 201 (II piętro). Poprawnie wypełniony wniosek można zostawić również w wydziale - są przekazywane do Nadleśnictwa.