informacjaW bieżącym roku do Burmistrza Nasielska  wpłynęły 253 wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą.

 

Na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 5 lipca br. Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 568 powołał Komisję do szacowania start.  Komisja składała się z dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Izby  Rolniczej, przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Komisja od dnia 11 lipca do dnia 31 lipca br. oszacowała w terenie uprawy na kilku tysiącach działek. Susza w Gminie Nasielsk dotknęła głównie uprawy żyta, pszenżyta oraz seradeli. W dniu 9 sierpnia komisja przekazała do Wojewody Mazowieckiego 63 protokoły. Pozostałe zostaną przekazane w późniejszym terminie. Z tych 63 przekazanych protokołów w 24-ech oszacowano straty powyżej 30 % średniej rocznej  produkcji  rolnej.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich