informacja1Publikujemy Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej o stanie zagrożenia hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r.

pdf  Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019