informacjaWydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nasielsku informuje, że odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak: sznurki i siatki od bel, folie od bel i innych sianokiszonek, worki i inne opakowania po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe i z innych sprzętów rolniczych nie są zaliczane do odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie będą odbierane zarówno z odpadami zmieszanymi jak i selektywnie zbieranymi. Pragniemy poinformować, że jakakolwiek ilość tego rodzaju odpadów w pojemnikach lub workach skutkowała będzie brakiem odbioru odpadów do czasu usunięcia odpadów rolniczych.Wszystkie wymienione powyżej odpady powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.Prosimy również aby w pełni wykorzystywać przestrzeń worków do segregacji odpadów i przekazywać je po wypełnieniu minimum 80% pojemności. Butelki plastikowe należy zgniatać, a korki odkręcać (korki plastikowe można pozostawiać np. w siedzibie urzędu (pojemnik przy drzwiach wejściowych).


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich