76183348 1273738189481692 4303729626284294144 n Poniżej publikujemy dwa Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104).

  1. Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie polowania zbioroweg (Nuna, Zapiecki).