0001

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku publikujemy list-podziękowanie Prezes Kasy Pani Aleksandry Hadzik skierowane do uczestników XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne oraz zaproszenie dla młodzieży do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero -Strategia Prewencji w Rolnictwie".