bazanty2017W środę , 13 września br. Koło Łowieckie nr 46 „Głuszec” z Nasielska, którego obwód mieści się w granicach gminy Nasielsk dokonało wpuszczenia 100 sztuk bażanta łownego. Nasze koło systematycznie współpracuje z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku  nad poprawą populacji zwierzyny drobnej na naszym terenie.  Do akcji wpuszczania bażantów przyłączyli się  uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego  w Nasielsku.


                                                                                                                      Darz Bór