i

W obecnym systemie gospodarowania odpadami obowiązującym od stycznia br. wyłączyliśmy z odpadów zmieszanych popiół i żużel (nie ma znaczenia czy drzewny czy z węgla).

Popiół jest odpadem ciężkim, a zgodnie z nowym systemem określonym nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ponosi koszty od tony przekazanych odpadów, a koszt zagospodarowania samego popiołu i żużla jest niższy niż odpadów resztkowych, do których bez wyłączenia trafiałby popiół i żuzel.

W czym gromadzić tego typu odpady – ustaliliśmy z Firmą Błysk Bis, że pojemniki, które będą pasowały do śmieciarek to pojemniki plastikowe o pojemności od 120 litrów lub 240 litrów.

(przypominamy, że popiół do nich może być wrzucany wyłącznie zimny).

W Regulaminie odbiór popiołu i żużla z palenisk domowych został ustalony w okresie od listopada do kwietnia z częstotliwością 1x w miesiącu.

Jeżeli ktoś wytwarza ten odpad w innym okresie np. latem do podgrzewania wody to będzie musiał go gromadzić do czasu odbioru.

Firma Błysk Bis zobowiązała się do podstawienia zbiorczych pojemników na popiół, tak żeby każdy z mieszkańców nie musiał kupować we własnym zakresie, ale musimy skontaktować się z sołtysami, którzy wskażą miejsca ustawienia takich pojemników.

W mieście Nasielsku również rozstawimy po osiedlach pojemniki na popiół, ale musimy pilnować prawidłowego wypełniania tego pojemnika żeby nie było jak dotychczas w gniazdach, że będzie tam wszystko, a najmniej popiołu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich