informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r., znak: ŚROW.6220.16.2019.IB.22, w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja instalacja elektrowni fotowoltaicznej „PNIEWO” o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce 65, 66 oraz 67 obręb Pniewo.

informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. (link BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2336).

prowOgłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

logo wfosigwBurmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2019 r. w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”.

uwagaMieszkańcy Mazowsza!

Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomina, że na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa – uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą na wymianę pozaklasowych kotłów pozostało 3,5 roku (do końca 2022).