logo srow

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI


Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.


Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na  poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć  można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak corocznie z okazji Dnia Ziemi zapraszamy uczniów szkół, przedszkoli, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy (sołectwa, stowarzyszenia  i instytucje), do wzięcia udziału w akcji NASZ CZYSTY NASIELSK i do uporządkowania swojego otoczenia i miejsc publicznych. W 2017 roku akcję sprzątania prowadzimy od dnia 10 kwietnia do dnia 22 kwietnia. Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału w akcji zapewniamy worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów.

Zdajemy sobie sprawę, że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspólnie posprzątamy, to później wspólnie będziemy też dbać o nasz mały nasielski kawałek Ziemi.

Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 206 i 201), telefonicznie: 23/69-33-101, 23/69-33 077 lub mailowo: (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników oraz uzgodnić ilość worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym zdjęty zostaje zakaz handlu drobiem na targowiskach w Nasielsku. Hodowców drobiu prosimy o zapoznanie się z zakazami i nakazami zawartymi w poniżej zamieszczonym rozporządzeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 23 69 33 077, e-mail: lub osobiście: II p. pokój 201.

 

pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

W dniu 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl został uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typu operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji tj. wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzń.

W celu uzyskania loginu i hasła należy złożyć Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, udostępniony jest w centrali ARiMR, siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR) w przypadku producentów rolnych do biur powiatowych lub oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o nadanie uprawnień do ww. Portalu mogą składać jedynie podmioty posiadające numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR lub też ewentualnie podmioty, które ubiegają się o nadanie ww. numeru identyfikacyjnego (w tej sytuacji do wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń należy załączyć kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów złożonego do właściwego biura powiatowego).

Wniosek można składać przez cały rok kalendarzowy.

pdfWniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na prośbę właścicieli psa Brosa zamieszczamy ogłoszenie dotyczące jego zaginięcia. Pies zaginął w okolicach Pniewskiej Górki. Więcej informacji na plakacie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy wielolokatorowej (wspólnot) w Nasielsku, odbędzie się w piątek tj. 10 marca br.