172781074 1595501257316762 5568574237290631961 n🌳‼️Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku🌳 apeluje ‼️

⛔️NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ⛔️

Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w której zgodnie z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.", corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy.

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

Jak informuje Firma Błysk Bis w dniu 08 marca br. z powodu awarii pojazdu zbierającego odpady bio nie zostały obsłużone takie ulice jak:
 
Jaworowa,Chmielna, Figowa, Leśna, Grabowa, Gajowa, Malinowa Sosnowa , Ogrodowa, Miodowa, Piłsudskiego, Owocowa, Wiśniowa, Wielokwiatowa, Czereśniowa, Jagodowa, Elektronowa, Warszawska, Cisowa,Rostkowskiej
 
W związku z tą sytuacją odpady zostaną odebrane dopiero w dniu 09.03.2022. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

informacja srow www Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez huragan.

krusjpg

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

  • ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów (Placówka pozostaje otwarta). Na Sali może przebywać tylu interesantów ile jest czynnych okienek informacyjnych – zasada 1 interesant – 1 okienko.
  • Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu można pozostawić w wyznaczonym miejscu – wrzutnia na dokumenty. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Kontakt telefoniczny do pracowników:
  • sprawy ubezpieczenia społecznego: 23 691 94 11 , 23 691 94 12
  • sprawy świadczeniowe: 23 691 94 14 , 23 691 94 19
  • wypadki: 23 691 94 15
  • kierownik PT: 23 691 94 10
  • Adres e-mail PT):

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.   www.krus.gov.pl

Dyrektor Oddziału Warszawskiego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

 Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru choinek.
 
Odbiór choinek od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych z miejsc gromadzenia odpadów 
 
Mieszkańcy budynków indywidualnych, nie uwzględnionych w harmonogramie,  albo zagospodarują choinki we własnym zakresie, albo dostarczą własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43.
Punkt czynny jest każdego dnia, oprócz poniedziałków w godz. 7:00 - 15:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00.
 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich