gleba W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w roku 2019" informujemy, że obowiązuje konieczność wykonania badań gleby, aby otrzymać dofinansowanie.

Pudełka na próbki gleby dostępne będą od dnia 14 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro, pok. 201). Podajemy również telefon kontaktowy do przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej, która będzie wykonywała analizy z pobranych prób gleby.

- Pan Tomasz Piątkowski tel. 607575486

Będzie również możliwość pozostawienia pobranych prób w Urzędzie Miejskim lub przekazanie bezpośrednio Panu Piątkowskiemu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje :https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/photos/a.430245930508973/1109385935928299/?type=3&theater

 

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”.

informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2269 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG, budynku handlowo-usługowego, parkingu oraz stacji ładowania elektrycznego na działce o nr ewid. 223/67 w miejscowości Stare Pieścirogi.

 logo wfosigwUprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego pn.: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" w roku 2019.

czysteInformujemy,  że od dnia 24 czerwca 2019 roku punkty konsultacyjne Czyste Powietrze czynne są od 7:30 do 15:30.