62019562 602373433589791 1994699794286641152 n15 czerwca br. serdecznie zapraszamy na IX Turniej Ekologiczny, który odbędzie się pierwszego dnia Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem.

W tegorocznej edycji organizatorami Turnieju są: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Nadleśnictwo Płońsk, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Miasto Nasielsk oraz Koło Pszczelarzy w Płońsku.

bird 3350136 640Właściciel terenu przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów powinien ustalić czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. Zakazy wobec chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów obowiązują przez cały rok.

informacja1Informujemy, iż do dnia 5 lipca można składać swoją kandydaturę na członka Rady Powiatowej Mazowieckich Izb Rolniczych. Potrzebne dokumenty w załączniku. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku pok. 201(ll piętro) lub pod numerem telefonu 23 69-33-077.

czysteUprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędą się 10 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00-18:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku ul. Świętojańska 16.

informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2220 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych Kątne I i Kątne II o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid. 151, obręb 0017 Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.