logo wfosigwBurmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2019 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

IMG 0273Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk” i „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

logo mir Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 111 w Mieście  i Gminie Nasielsk podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego.

 

  1. Obwieszczenie Komisji Wyborczej Nr 111.

logo mir Okregowa Komisja Wyborcza Nr 111 w Mieście i Gminie Nasielsk informuje, iż dnia 28 lipca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ( Sala konferencyjna, I piętro), w godzinach 8.00-18.00 odbędą się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego.

  1. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 111.

petals 1615849 1280W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 rok, poz. 1454 ze zm.) podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.