informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Jackowo Dworskie, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 52/4 obręb Jackowo Dworskie.

logo odpadyOd nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.

pgnSzanowni Mieszkańcy,
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk”. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

friends 1149841 640Gmina Nasielsk ponosiła następujące koszty w poszczególnych latach na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi 🐶🐱 w tym: na kastrację, sterylizację umieszczenie w schronisku, odłowienie, pomoc weterynaryjną zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach leczenie:


cornfield 4240209 640Burmistrz Nasielska informuje, że termin składania wniosków o pomoc suszową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został przedłużony do dnia 29.11.2019 roku.