ulotka 1W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Miejski w Nasielsku przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

 

sprawdź czym oddychasz1Uprzejmie informujemy, że w ramach zadania pn. „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk” zrealizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” zakupiono i zainstalowano 7 sensorów pomiarowych oraz tablicę LED informującą o jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk.

 

elektrośmieci Poniżej udostępniamy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytoych ( elektrośmieci i małe opony samochodowe).

 

 

  1. Nasielsk Miasto - ELEKTROŚMIECI I MAŁE OPONY SAMOCHODOWE.
  2. Nasielsk Wioski - ELEKTROŚMIECI I MAŁE OPONY SAMOCHODOWE.

         indeks Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z  dnia 11 października 2019 roku w sprawie planowanych polowań zbiorowych.

 

 

 

 

  1. Wojskowe Koło łowieckie 102 "Słonka".
  2. Koło Łowieckie nr 6 ZIELEŃ.

 

 

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”.